CDockState::SaveState

до втрати SaveState (LPCTSTR lpszProfileName );

Параметри

lpszProfileName

Пункту до значення null-teminated рядок, який визначає ім'я розділу у файлі ініціалізації або ключа в реєстрі Windows, де зберігаються відомості про.

Зауваження

Цю функцію, щоб зберегти інформацію про стан реєстру або.INI-файлу. Ім'я профілю, в розділі програми.Ini-файлів або реєстру, який містить інформацію про стан панелі керування. SaveState також зберігає Поточний розмір екрана. Ви можете отримати контроль Бар інформації з реєстру або.INI-файл з LoadState.

Огляд CDockStateЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDockState::LoadState, CDockState::GetVersion, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index