CDC::SetTextColor

віртуальний COLORREF SetTextColor ( COLORREF crColor );

Значення, яке повертається

RGB-значення для попередній колір тексту.

Параметри

crColor

Визначає колір тексту як значення кольору RGB.

Зауваження

Встановлює колір тексту для вказаного кольору. Система буде використовувати цей колір тексту під час написання тексту цього контексту пристрою і також коли перетворення зображення між кольору і контекстів монохромних пристрою.

Якщо пристрій не може представляти вказаного кольору, система встановлює колір тексту до найближчого фізичної кольору. Колір тла символів, визначено методи SetBkColor та SetBkMode.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CDC::GetTextColor, CDC::BitBlt, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: SetTextColor

Index