CDC::SetOutputDC

віртуальний недійсними SetOutputDC ( HDC hDC );

Параметри

hDC

Контексті пристроїв Windows.

Зауваження

Назвати цю функцію член набору контексту пристрою виводу, m_hDC. Ця функція-член може викликатися лише коли контексту пристрою не вкладено в CDC об'єкт. Ця функція-член встановлює m_hDC , але не надаємо контексту пристрою CDC об'єкта.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC, CDC::m_hDC

Index