CDC::SetAttribDC 

віртуальний недійсними SetAttribDC ( HDC hDC );

Параметри

hDC

Контексті пристроїв Windows.

Зауваження

Викликано цю функцію, щоб встановити атрибут контексту пристрою, m_hAttribDC. Ця функція-член не надаємо контексту пристрою CDC об'єкта. Тільки контексту пристрою виводу додається до CDC об'єкта.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC

Index