CDC::ScaleViewportExt 

віртуальний CSize ScaleViewportExt ( int xNum, int xDenom, int yNum, int yDenom );

Значення, яке повертається

Попередній небачених проекції (у пристрій одиниць) як CSize об'єкт.

Параметри

xNum

Вказує об'єм, щоб помножити поточного x мірою.

xDenom

Вказує об'єм, щоб розділити результат множення поточного x мірі на значення параметра xNum.

yNum

Вказує об'єм, щоб помножити поточного мірою y.

yDenom

Вказує об'єм, щоб розділити результат множення поточного y мірою на значення параметра yNum.

Зауваження

Змінює проекції ступені по відношенню до поточних значень. Формули написані таким чином:

xNewVE = (xOldVE * xNum) / xDenom
yNewVE = (yOldVE * yNum) / yDenom

Нові ступені проекції розраховуються шляхом множення поточних виконуваних на даній Чисельник і потім ділення даного знаменник.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDC::GetViewportExt, CSize

Index