CDC::PolyPolyline

BOOL PolyPolyline ( константа ТОЧКИ * lpPoints, константа DWORD * lpPolyPoints, int nCount );

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо функція успішно; в іншому випадку 0.

Параметри

lpPoints

Пункту до масиву структур, що містить вершин на ламані лінії. Послідовно вказані на ламані лінії.

lpPolyPoints

Пункту до масиву змінних, визначення кількості точок в масиві lpPoints для відповідного багатокутник. Кожен елемент має бути більшим або дорівнювати 2.

nCount

Визначає загальну кількість пунктів у масив lpPolyPoints.

Зауваження

Малювання кілька рядів відрізків ліній зв'язку. Відрізки ліній звертається за допомогою поточної пера. Цифри, утворена сегменти не заповнені. Поточна позиція не використовується не оновлений по цій функції.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CDC::Polyline, CDC::PolylineTo, :: PolyPolyline

Index