CDC::Polyli&nenbsp;

BOOL Polyline ( LPPOINT lpPoints, int nCount );

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо функція успішно; в іншому випадку 0.

Параметри

lpPoints

Вказує на цілий ряд структур ТОЧКИ або CPoint об'єктів підключення.

nCount

Визначає кількість точок в масиві. Це значення має бути принаймні 2.

Зауваження

Малювання набір відрізки ліній, підключення точок, що визначений lpPoints. Рядки взято з першою точкою через наступні точок за допомогою поточної пера. На відміну від функції LineTo -члени функція Polyline використовує ні оновлення поточної позиції.

Докладніше, перегляньте статтю :: PolyLine в Win32 SDK програміста посилання.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDC::LineTo, CDC::Polygon, точка, CPoint

Index