CDC::OffsetViewportOrg 

віртуальний CPoint OffsetViewportOrg ( int nWidth, int nHeight );

Значення, яке повертається

Попередній проекції походження (у пристрій координат) як CPoint об'єкт.

Параметри

nWidth

Визначає кількість одиниць пристрій для додавання до поточного походження x координати.

nHeight

Визначає кількість одиниць пристрій для додавання до поточного походження у координатою.

Зауваження

Змінює координати проекції походження по відношенню до координати поточного проекції походження.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDC::GetViewportOrg, CDC::OffsetWindowOrg, CDC::SetViewportOrg, CPoint

Index