CDC::GetOutputTextMetrics 

BOOL GetOutputTextMetrics ( LPTEXTMETRIC lpMetrics ) константа;

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо функція успішно; в іншому випадку 0.

Параметри

lpMetrics

Вказує на TEXTMETRIC структуру, яка отримує показники.

Зауваження

Отримує метрики для поточного шрифту за допомогою m_hDC, контексту пристрою виводу.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CDC::GetTextAlign, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetTextMetrics, CDC::GetTextExtent, CDC::GetTextFace, CDC::SetTextJustification, :: GetTextMetrics

Index