CDC::DrawFrameControl

BOOL DrawFrameControl (LPRECT lpRect, UINT nType, UINT nState );

Значення, яке повертається

Ненульовий, у разі успіху; в іншому випадку 0.

Параметри

lpRect

Вказівник на RECT структури, що містить логічне координати прямокутник.

nType

Визначає тип керування кадр для малювання. Цей параметр може бути одне з таких значень:

nState

Визначає початковий стан рамка. Перегляньте розділ зауваження для таблиці значення параметра:

Зауваження

Цей член функцію, щоб намалювати рамка вказаний тип і стиль.

Використання &nState значення DFCS_ADJUSTRECT для adjustnbsp; обмежуючого прямокутника виключити навколишніх краю натиснути кнопку. Один або декілька з таких значень можна встановити стан елемента керування бути звернено:

У деяких випадках nState залежить від параметра nType . Нижченаведений список показує відносини між чотири значення nType та nState:

Щоб отримати додаткові відомості про Windows API DrawFrameControl, перегляньте :: DrawFrameControl в Win32 SDK програміста посилання.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також  :: DrawFrameControl

Index