CDC::DPtoLP 

недійсними DPtoLP ( LPPOINT lpPoints, int nCount = 1 ) константа;

недійсними DPtoLP ( LPRECT lpRect ) константа;

недійсними DPtoLP ( LPSIZE lpSize ) константа;

Параметри

lpPoints

Вказує на цілий ряд структур ТОЧКИ або CPoint об'єкти.

nCount

Кількість точок в масиві.

lpRect

Пункту до RECT структуру або CRect об'єкт. Цей параметр використовується для простий випадок перетворення один прямокутник з пристрою точок в логічних точках.

lpSize

Вказує Розмір структури або CSize об'єкта.

Зауваження

Перетворює пристрій одиниць на логічні підрозділи. Функція карт координати кожної точки або розмірності розміру, від системи координат пристрою в GDI, логічні системи координат. Перетворення залежить від поточний режим відображення та настройки походження та виконуваних для пристрою вікна та проекції.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CDC::LPtoDP, CDC::HIMETRICtoDP, :: DPtoLP, точка, RECT, CDC::GetWindowExt, CDC::GetWindowOrg

Index