CDC::AddMetaFileComment

BOOL AddMetaFileComment ( UINT nDataSize, константа БАЙТ * pCommentData );

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо функція успішно; в іншому випадку 0.

Параметри

nDataSize

Визначає розмір буфера коментар, в байт.

pCommentData

Пункти в буфер, який містить коментар.

Зауваження

Копіює коментарі з буфером в указаний розширений формат метафайлу. Коментар може містити будь-яку приватну інформацію — наприклад, джерело зображення та дата його було створено. Коментар повинно починатися з можливість застосування підпису, а потім дані. Коментарі не повинна містити розташування даних. Розташування даних визначає розташування запис, і він не повинен бути включений, тому що один метафайл може вбудованих в іншому метафайл. Цю функцію можна використовувати лише з Розширені метафайли.

CDC оглядЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CMetaFileDC::CreateEnhanced, :: GdiComment

Index