CDBVariant::m_dwType

Зауваження

Цей компонент даних містить тип даних значення, яке зберігається в даний час в об'єкт CDBVariant член об'єднання даних. Перш ніж отримати доступ до цього Союзу, ви повинні перевірити значення m_dwType того, щоб визначити, який член об'єднання даних, для доступу до. У наведеній нижче таблиці перелічено можливі значення для m_dwType і член об'єднання даних.

m_dwType Член об'єднання даних
DBVT_NULL Немає член Союзу є дійсним для доступу.
DBVT_BOOL m_boolVal
DBVT_UCHAR m_chVal
DBVT_SHORT m_iVal
DBVT_LONG m_lVal
DBVT_SINGLE m_fltVal
DBVT_DOUBLE m_dblVal
DBVT_DATE m_pdate
DBVT_STRING m_pstring
DBVT_BINARY m_pbinary

Огляд CDBVariant |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Index