CDateTimeCtrl::SetTime

Сеттіме BOOL (константа COleD&ateTimeamp;timeNew );

Сеттіме BOOL (константа CTime * pTimeNew );

BOOL Сеттіме (LPSYSTEMTIME pTimeNew = NULL);

Значення, яке повертається

Ненульовий, у разі успіху; в іншому випадку 0.

Параметри

timeNew

COleDateTime об'єкт містить посилання на який елемент керування буде встановити.

pTimeNew

У друга версія вище, вказівник на CTime об'єкт, що містить час, до якого буде встановити контроль. У третій версії вище вказівник на SYSTEMTIME структуру, що час, до якого буде встановити контроль.

Зауваження

Ця функція-член реалізує поведінку повідомлень Win32 DTM_SETSYSTEMTIME, як описано в Платформа SDK.

У MFC реалізації Сеттімеви можете використовувати COleDateTime або CTime класів або SYSTEMTIME структури, можна встановити час інформації.

Огляд CDateTimeCtrlЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDateTimeCtrl::GetTime

Index