CDateTimeCtrl::SetRange

BOOL SetRange (константа COleDateTime * pMinRange, константа COleDateTime * pMaxRange );

BOOL SetRange (константа CTime * pMinRange, константа CTime * pMaxRange );

Значення, яке повертається

Ненульовий, у разі успіху; в іншому випадку 0.

Параметри

pMinRange

Вказівник на об'єкт COleDateTime або CTime об'єкт, що містить ранні терміни, що дозволило CDateTimeCtrl об'єкта.

pMaxRange

Вказівник на об'єкт COleDateTime або CTime об'єкт, що містить останній час, що надається в об'єкті CDateTimeCtrl.

Зауваження

Ця функція-член реалізує поведінку повідомлень Win32 DTM_SETRANGE, як описано в Платформа SDK.

MFC, здійснення можна вказати, звичаї або COleDateTime або CTime . Якщо об'єкт COleDateTime має НУЛЬОВИЙ статус, діапазону буде видалено. Якщо вказівник CTime або COleDateTime вказівник NULL, діапазону буде видалено.

Огляд CDateTimeCtrlЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDateTimeCtrl::GetRange

Index