CDateTimeCtrl::SetFormat

BOOL SetFormat (LPCTSTR pstrFormat );

Значення, яке повертається

Ненульовий, у разі успіху; в іншому випадку 0.

Параметри

pstrFormat

Вказівник на нуль припинено формат рядок, який визначає потрібний дисплей. Встановлення цього параметра на NULL буде скинути елемент керування за промовчанням формат рядків для поточного стилю.

Зауваження

Ця функція-член реалізує поведінку повідомлень Win32 DTM_SETFORMAT, як описано в Платформа SDK.

Огляд CDateTimeCtrlЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index