CDatabase::SetLoginTimeout

недійсними SetLoginTimeout ( DWORD dwSeconds );

Параметри

dwSeconds

Кількість секунд, щоб перед спроба підключення, вичерпано.

Зауваження

Цю функцію член — перед тим, як ви називаєте, OpenEx або Відкрити — для перевизначення замовчуванням кількість секунд, допускаються до достовірних даних джерело з'єднання вичерпано. Спроба підключення може тайм-аут, якщо, наприклад, СКБД недоступний. Зателефонуйте SetLoginTimeout , після того, як ви побудувати об'єкт не ініціалізовано CDatabase , але перш ніж ви називаєте OpenEx або Відкрити.

Значення за промовчанням для Логін час очікування є 15 секунд. Не всі джерела даних підтримує можливість вказати значення часу очікування Логін. Якщо джерело даних не підтримує тайм-аут, ви отримаєте трасування виводу, але не є винятком. Значення 0 означає "нескінченне".

Огляд CDatabaseЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDatabase::OnSetOptions, CDatabase::SetQueryTimeout

Index