CDaoWorkspace::GetVersion

статичний CString ПАСКАЛЬ GetVersion ();
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

CString , що вказує Версія обробника баз даних, асоційованих з об'єктом.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена визначення версії Microsoft Jet database engine використовується. Значення яке повертається представляє номер версії у вигляді "major.minor"; Наприклад, "3,0". Номер версії продукту (наприклад, 3.0) складається з номером версії (3), період і номер випуску (0).

Щоб отримати додаткові відомості про отримання робочої області інформації, перегляньте статтю ДАО збірки: отримання інформації про об'єкти ДАО в Visual C++ програміста керівництво. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Версія власності" в довідці Microsoft DAO.

Огляд CDaoWorkspaceЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDaoDatabase::GetVersion

Index