CDaoWorkspace::GetDatabaseCount

короткий (GetDatabaseCount);
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

Кількість відкритих баз даних у робочій області.

Зауваження

Цей член функцію, щоб отримати кількість об'єктів бази даних DAO у збірці баз даних у робочій області — кількість відкритих баз даних у робочій області. GetDatabaseCount є корисним, якщо потрібно цикл по всіх визначених баз даних у збірці баз даних у робочій області. Щоб отримати відомості про певної бази даних у колекції, перегляньте GetDatabaseInfo. Типовий використання є виклик GetDatabaseCount для кількість відкритих баз даних, потім використовувати цей номер як індекс петлю на неодноразові дзвінки на GetDatabaseInfo.

Щоб отримати додаткові відомості про отримання бази даних, перегляньте статтю ДАО збірки: отримання інформації про об'єктів DAO в Visual C++ програміста керівництво.

Огляд CDaoWorkspaceЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index