CDaoTableDef::DeleteIndex

до втрати DeleteIndex (LPCTSTR lpszName );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

до втрати DeleteIndex (int nIndex );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Параметри

lpszName

Вказівник на рядковий вираз, що назва наявний індекс.

nIndex

Індекс об'єкта у COLUMN TableDefs колекції в базі даних, для підстановки за допомогою index, індекс масиву.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена для видалення індексу базової таблиці. За допомогою цієї функції-члени нового об'єкта, які не були включені до бази даних або CanUpdate повертає ненульовим.

Щоб отримати додаткові відомості про tabledefs, перегляньте статті ДАО Tabledef і ДАО Tabledef: за допомогою Tabledefs в Visual C++ програміста керівництво. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Видалити метод" у довідці DAO.

Огляд CDaoTableDefЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDaoTableDef::CreateIndex, CDaoTableDef::CreateField, CDaoTableDef::DeleteField

Index