CDaoTableDef::DeleteField

до втрати DeleteField (LPCTSTR lpszName );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

до втрати DeleteField (int nIndex );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Параметри

lpszName

Вказівник на рядковий вираз, що це ім'я наявного поля.

nIndex

Індекс поля у таблиці COLUMN поля для підстановки на індекс.

Зауваження

Телефонуйте цей член функції видалення поля і зробити недоступними. За допомогою цієї функції-члени нового об'єкта, які не були включені, до бази даних або CanUpdate повертає ненульовим.

Щоб отримати додаткові відомості про tabledefs, перегляньте статті ДАО Tabledef і ДАО Tabledef: за допомогою Tabledefs в Visual C++ програміста керівництво. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Видалити метод" у довідці DAO.

Огляд CDaoTableDefЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDaoTableDef::CreateField, CDaoTableDef::CreateIndex, CDaoTableDef::DeleteIndex

Index