Члени CDaoRecordView класу

Будівництво

CDaoRecordView Конструкції CDaoRecordView об'єкта.

Атрибути

OnGetRecordset Повертає вказівник на об'єкт класу, отриманих від CDaoRecordset. ClassWizard замінює цю функцію для вас і створює набір записів, якщо це необхідно.
IsOnLastRecord Повертає ненульовим, якщо поточного запису Останній запис у пов'язаних записів.
IsOnFirstRecord Повертає ненульовим, якщо поточного запису перший запис у пов'язаних записів.

Операції

OnMove Якщо поточний запис було змінено, оновлює її на джерело даних, а потім переходить до вказаного запису (наступного, попереднього, першого або останнього).

Огляд CDaoRecordViewБазовий клас членів | Ієрархічна діаграма

Index