CDaoRecordset::m_nParams

Зауваження

Містить кількість членів параметр даних у наборі записів класу — число параметрів передано з набору записів у запиті. Якщо ваш клас набору записів члени дані будь-якого параметра, конструктор для класу слід ініціалізувати m_nParams з правильний номер. Значення за замовчуванням m_nParams 0. Якщо додати параметр члени дані — що ви повинні зробити вручну — необхідно вручну додати до ініціалізації клас Конструктор відображає кількість параметрів (яка має бути як великий, як кількість '?' заповнювачі у вашому m_strFilter або m_strSort рядка).

Рамках використовує цей номер, коли вона parameterizes запит до набору записів.

Важливо   Це число має відповідати кількості "Параметри", що зареєстровані в DoFieldExchange після виклику SetFieldType із параметром CFieldExchange::param.

Щоб отримати додаткові відомості про вибір записів, перегляньте статтю ДАО запитів: фільтрації і Parameterizing запитів в Visual C++ програміста керівництва. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Параметр об'єкт" у довідці DAO.

Огляд CDaoRecordsetЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index