CDaoRecordset::GetValidationText

(CString GetValidationText);
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

CString об'єкт, що містить текст повідомлення, яке з'являється, якщо значення поля не задовольняє правило перевірки, базового поля об'єкта.

Зауваження

Цей член функцію, щоб отримати текст ValidationText властивість базового поля об'єкта.

Для більш about  інформації; створення набори записів, перегляньте статтю записів DAO: створення набори записів в Visual C++ програміста керівництва. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "ValidationText власності" в довідці Microsoft DAO.

Огляд CDaoRecordsetЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDaoRecordset::GetValidationRule

Index