CDaoRecordset::GetValidationRule

(CString GetValidationRule);
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

CString -об'єкт, що містить значення, яке підтверджує даних у записі, оскільки його змінено або додано до таблиці.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена визначити правило використовується для перевірки даних. Це правило на основі тексту та застосовуються кожного разу, коли змінюється базової таблиці. Якщо дані не є законним, MFC кидає виключення. Повертається повідомлення є текст базового поля об'єкта, якщо вказано властивість ValidationText або текст вираз, визначені властивістю ValidationRule базового поля об'єкта. Ви можете назвати GetValidationText щоб отримати текст повідомлення про помилку.

Наприклад, поле в записі, який вимагає день місяця можуть мати правила перевірки таких як "день між 1 І 31."

Для більш about  інформації; створення набори записів, перегляньте статтю записів DAO: створення набори записів в Visual C++ програміста керівництва. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "ValidationRule власності" в довідці Microsoft DAO.

Огляд CDaoRecordsetЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDaoRecordset::GetValidationText

Index