CDaoRecordset::GetParamValue

віртуальний COleVariant GetParamValue ( int nIndex );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

віртуальний COleVariant GetParamValue (LPCTSTR lpszName );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

Об'єкт класу COleVariant , що містить значення параметра.

Параметри

nIndex

Чисельні позиції параметра в базовому об'єкті DAOParameter.

lpszName

Ім'я параметра, значення якого потрібно.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена для отримання поточної вартості Указаний параметр зберігається в базовому об'єкті DAOParameter. Ви маєте доступ до параметра або ім'я, або її чисельного позицій у колекції.

Щоб отримати додаткові відомості про параметри, перегляньте статтю ДАО запитів: фільтрації і Parameterizing запитів в Visual C++ програміста керівництва. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Параметр об'єкт" у довідці DAO.

Огляд CDaoRecordsetЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDaoRecordset::SetParamValue, CDaoRecordset::m_nParams

Index