CDaoQueryDef::SetConnect

до втрати SetConnect (LPCTSTR lpszConnect );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Параметри

lpszConnect

Рядок, який містить рядок підключення для відповідного об'єкта CDaoDatabase.

Зауваження

Цю функцію член набору querydef об'єкт підключення рядок виклику. Рядок підключення використовується пройти додаткову інформацію ODBC і певні ISAM драйвери, необхідні. Він не використовується для Microsoft Jet (.MDB) баз даних.

Порада   Кращий спосіб роботи з таблицями ODBC є вкладення їх до в.MDB бази даних. Докладніше, перегляньте розділ "Доступ до зовнішніх баз даних з ДАО" в DAO довідки та статті зовнішні ДАО: робота з зовнішніх джерел даних в Visual C++ програміста керівництво.

Перш ніж виконувати querydef, який представляє наскрізну запит SQL до джерела даних ODBC, встановити з SetConnect , рядок підключення і називаємо SetReturnsRecords , щоб визначити, чи запит повертає записи.

Щоб отримати додаткові відомості про рядок підключення структури та приклади компонентів рядок підключення зверніться до розділу "Підключення власності" в довідці Microsoft DAO. Відомості про querydefs, перегляньте статтю - ДАО Querydef в Visual C++ програміста керівництво.

Огляд CDaoQueryDefЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index