CDaoQueryDef::GetParamValue

COleVariant GetParamValue (LPCTSTRlpszName );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

COleVariant GetParamValue (int nIndex );
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

Об'єкт класу COleVariant , що містить значення параметра.

Параметри

lpszName

Ім'я параметра, значення якого потрібно, для пошуку по імені.

nIndex

COLUMN індексу параметра у колекції у querydef параметрів для підстановки на індекс. Ви можете отримати це значення з GetParameterCount та GetParameterInfo.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена для отримання поточної вартості Указаний параметр зберігається у збірці на querydef параметри. Ви маєте доступ до параметра або ім'я, або її порядковий номер позицій у колекції.

Для прикладів і більше інформації про parameterizing запити, перегляньте статтю ДАО запитів: фільтрації і Parameterizing запитів в Visual C++ програміста керівництва. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Параметри декларації (SQL)" в довідці Microsoft DAO.

Огляд CDaoQueryDefЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDaoQueryDef::SetParamValue

Index