CDaoQueryDef::GetFieldCount

короткий (GetFieldCount);
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

Кількість полів у запиті.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена для отримання кількість полів у запиті. GetFieldCount є корисним для циклу через усі поля в querydef. Для цієї мети використовувати GetFieldCount в поєднанні з GetFieldInfo.

Відомості про одержання інформації про querydef поля, можна знайти у статті ДАО збірки: отримання інформації про об'єкти ДАО в Visual C++ програміста керівництво.

Огляд CDaoQueryDefЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index