CDaoDatabase::m_pWorkspace

Зауваження

Містить вказівник на CDaoWorkspace об'єкт, що містить об'єкт бази даних. Використовуйте вказівник, якщо потрібно отримати доступ до робочої області безпосередньо — наприклад, щоб отримати посилання на інші об'єкти бази даних у збірці баз даних у робочій області.

Щоб отримати додаткові відомості про робочі області, перегляньте статтю - ДАО робочої області в Visual C++ програміста керівництво.

Огляд CDaoDatabaseЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index