CDaoDatabase::GetVersion

(CString GetVersion);
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

CString , що вказує файл бази даних, асоційованих з об'єктом.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена визначення версії файлу бази даних Microsoft Jet. Значення яке повертається представляє номер версії у вигляді "major.minor"; Наприклад, "3,0". Номер версії продукту (наприклад, 3.0) складається з номером версії (3), період і номер випуску (0). Версії на сьогоднішній день є 1.0, 1.1, 2.0 і 3.0.

Щоб отримати додаткові відомості про об'єкти бази даних, перегляньте статтю Бази даних DAO в Visual C++ програміста керівництва. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Версія власності" в довідці Microsoft DAO.

Огляд CDaoDatabaseЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index