CDaoDatabase::GetQueryDefCount

короткий (GetQueryDefCount);
кинути (CDaoException, CMemoryException);

Значення, яке повертається

Кількість запитів, визначені в базі даних.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена для отримання кількість запитів, які визначено в колекції QueryDefs бази даних. GetQueryDefCount є корисним, якщо потрібно цикл по всіх querydefs в QueryDefs колекції. Щоб отримати інформацію про цьому запиту в колекції, перегляньте GetQueryDefInfo.

Відомості про запити та querydef об'єктів, перегляньте статті ДАО запитів і DAO QueryDef. Обидві статті є в Visual C++ програміста керівництво.

Огляд CDaoDatabaseЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index