Члени CControlBar класу

Члени дані

m_bAutoDelete Якщо ненульовим, CControlBar об'єкта видаляється, коли знищені панелі керування Windows.

Атрибути

GetBarStyle Повертає параметри стиль панелі керування.
SetBarStyle Змінює стиль параметри панелі керування.
GetBorders Значення межі контролю бар.
SetBorders Встановлює межу значень на панелі керування.
GetCount Повертає кількість non-HWND елементів на панелі керування.
GetDockingFrame Повертає вказівник на кадр, до якого закріплену панель управління.
IsFloating Повертає ненульове значення, якщо панель керування в питанні є плаваюча панель керування.
CalcFixedLayout Повертає розмір панелі керування як CSize об'єкт.
CalcDynamicLayout Повертає розмір динамічна система управління Бар як CSize об'єкт.

Overridables

OnUpdateCmdUI Дзвінки обробників команда інтерфейсу користувача.

Операції

EnableDocking Дозволяє контроль Бар закріпленої або плаваючою.

Огляд CControlBar |nbsp; Базовий клас членів | Ієрархічна діаграма

Index