CCommonDialog

CCommonDialog є базовим класом для класів, які інкапсуляції функціональності Windows загальних діалогових вікнах:

# включити lt;afxdlgs.h>

Клас член |nbsp; Базовий клас | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CFileDialog, CFontDialog, CColorDialog, CPageSetupDialog, CPrintDialog, CFindReplaceDialog, COleDialog

Index