CCommonDialog::CCommonDialog

CCommonDialog (CWnd * pParentWnd );

Параметри

pParentWnd

Пункту до батьків або власник вікна об'єкта (тип CWnd) до якої належить об'єкт діалогове вікно. Якщо це значення NULL, вікно батьківський об'єкт діалогове вікно встановлено головне вікно програми.

Зауваження

Конструкції CCommonDialog об'єкт. Див CDialog::CDialog повна інформація.

Огляд CCommonDialog |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDialog::CDialog

Index