Члени CComboBoxEx класу

Кубок конструкторів

CComboBoxEx Конструкції CComboBoxEx об'єкта.

Ініціалізації

Створити Створює поле зі списком і вкладає його CComboBoxEx об'єкта.

Оператори

DeleteItem Видалення елемента керування ComboBoxEx.
GetItem Оновлює відомості елемента для певного об'єкта, ComboBoxEx.
InsertItem Вставка елемента керування ComboBoxEx.
SetItem Встановлює атрибутів елемента керування ComboBoxEx.

Атрибути

HasEditChanged Визначає, якщо користувач змінив вміст ComboBoxEx редагування елемента керування, ввівши.
GetExtendedStyle Отримує додаткові стилі, які використовуються для керування ComboBoxEx.
SetExtendedStyle Набори extended стилі всередині елемента керування ComboBoxEx.
GetEditCtrl Отримує маркер, щоб редагувати елемент керування частину керування ComboBoxEx.
GetComboBoxCtrl Повертає вказівник на елемент керування полем зі списком дитини.
GetImageList Повертає вказівник на список зображень, які призначено для керування ComboBoxEx.
SetImageList Встановлює для керування ComboBoxEx список зображень.

Огляд CComboBoxExБазовий клас членів | Ієрархічна діаграма

Index