CComboBoxEx::SetItem

BOOL SetItem (константа COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо операція пройшла успішно; в іншому випадку 0.

Параметри

pCBItem

Вказівник на на COMBOBOXEXITEM структури, які будуть отримувати відомості про елемент.

Зауваження

Ця функція-член реалізує функціональність повідомлення CBEM_SETITEM, як описано в Платформа SDK.

Огляд CComboBoxExЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CComboBoxEx::GetItem, CComboBoxEx::InsertItem

Index