CComboBox::SetItemDataPtr

int SetItemDataPtr (int nIndex, порожнечу * pData );

Значення, яке повертається

CB_ERR Якщо виникає помилка.

Параметри

nIndex

Містить COLUMN індекс до елемента.

pData

Містить вказівник миші, щоб пов'язати з елемента.

Зауваження

Установка 32-бітні значення, пов'язані з вказаного елемента в полі зі списком бути вказаний вказівник (void *). Вказівник залишається чинним для життя полі зі списком, навіть якщо відносне розташування елемента в полі зі списком можна змінити, як предмети додані або видалені. Отже елемента індексу в полі можна змінити, але він залишається надійним.

Огляд CComboBoxЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CComboBox::GetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemData, CB_SETITEMDATA, CComboBox::AddString, CComboBox::InsertString

Index