CComboBox::SetItemData

Int SetItemData ( int nIndex, DWORD dwItemData );

Значення, яке повертається

CB_ERR Якщо виникає помилка.

Параметри

nIndex

Містить COLUMN індекс до елемента, щоб встановити.

dwItemData

Містить нові значення, пов'язане з елементом.

Зауваження

Установка 32-бітні значення, пов'язані з вказаного елемента в полі зі списком. Використовувати функцію член SetItemDataPtr , якщо елемент 32-розрядних бути покажчика.

Огляд CComboBoxЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CComboBox::GetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemDataPtr, CB_SETITEMDATA, CComboBox::AddString, CComboBox::InsertString

Index