CComboBox::AddString

Int AddString ( LPCTSTR lpszString );

Значення, яке повертається

Якщо значення більше або дорівнює 0, це COLUMN індексу, який рядок у списку. Значення, що повертається, є CB_ERR , якщо відбувається помилка; значення, що повертається, є CB_ERRSPACE , якщо недостатньо місця для збереження нового рядка.

Параметри

lpszString

Вказує на рядок, щоб додати.

Зауваження

Додає рядок списку поля зі списком. Якщо список із стилем CBS_SORT » не створено, рядок додається в кінець списку. В іншому випадку, рядок вставляється в списку, і список сортується.

Вставити рядок у певному місці у списку, слід використовувати функцію член InsertString.

Огляд CComboBoxЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться такожnbsp;CComboBox::InsertString, CComboBox::DeleteString, CB_ADDSTRING

Index