CColorDialog::CColorDialog

CColorDialog ( COLORREF clrInit = 0, DWORD dwFlags = 0, CWnd * pParentWnd = NULL );

Параметри

clrInit

Вибір кольору за замовчуванням. Якщо значення не вказано, за замовчуванням використовується RGB(0,0,0) (чорний).

dwFlags

Набір прапорів, які настроїти функції та появи діалогового вікна. Докладніше, перегляньте статтю на CHOOSECOLOR структури в документації Win32 SDK.

pParentWnd

Вказівник на діалоговому вікні батьків або власник вікно.

Зауваження

Конструкції CColorDialog об'єкта.

Огляд CColorDialogЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CDialog::DoModal

Index