CCmdUI::m_pOther

Зауваження

Вказівник миші (типу CWnd), щоб у вікні об'єкта, такі як інструмент або статус Бар, що надсилаються сповіщення. NULL Якщо елемент меню або на не-об'єктCWnd.

Огляд CCmdUIЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CWnd

Index