CCmdUI::m_nIndex

Зауваження

Індекс елемент меню, кнопку панелі інструментів або інші інтерфейс користувача об'єкта представлена CCmdUI об'єкта.

Огляд CCmdUIЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index