CCmdUI::m_nID

Зауваження

ID елемент меню, кнопку панелі інструментів або інші інтерфейс користувача об'єкта представлена CCmdUI об'єкта.

Огляд CCmdUIЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Index