CClie&ntDC::m_hWndnbsp;

Зауваження

HWND , CWnd курсору використовувати для створення об'єкта CClientDC . m_hWnd — це змінна, захищений.

Огляд CClientDC |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Index