CButton::Create

BOOL Створити ( LPCTSTR lpszC&aption, DWORD dwStyle, константа RECTamp; RECT, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Значення, яке повертається

Ненульовий, у разі успіху; в іншому випадку 0.

Параметри

lpszCaption

Визначає текст кнопки контролю.

dwStyle

Визначає стиль кнопки контролю. Застосовувати будь-яку комбінацію стилі кнопки на кнопку.

rect

Визначає розмір і розташування кнопки контролю. Це може бути або CRect об'єкт або структури RECT.

pParentWnd

Визначає кнопки контролю батьківського вікно, як правило CDialog. Воно не може бути NULL.

nID

Визначає код кнопки контролю.

Зауваження

Ви побудувати CButton об'єкт у два етапи. Спочатку закликаємо Конструктор, а потім зателефонуйте Створити, яка створює Windows кнопки контролю і вкладає його CButton об'єкта.

Якщо стиль WS_VISIBLE огляду, Windows посилає кнопки контролю всіх повідомлень, які потрібно активувати і Показати кнопки.

Застосувати такі стилі вікно до кнопки контролю:

Огляд CButton |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CButton::CButton

Index