CAsyncSocket::m_hSocket

Зауваження

Містить SOCKET ручка для socket, втілений на цей об'єкт CAsyncSocket.

Огляд CAsyncSocket |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Index