CAsyncSocket::IOCtl

BOOL IOCtl ( довгий lCommand, DWORD * lpArgument );

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо функція успішно; в іншому випадку 0 і кодом помилки можуть бути отримані за номером GetLastError. Такі помилки застосовуються до цієї функції-члени:

Параметри

lCommand

Команди для виконання на сокет.

lpArgument

Вказівник на параметр для lCommand.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена для керування режиму є сокетом. Цей режим можна використовувати на будь-який сокет у будь-якої держави. Він використовується для отримати або отримати робочих параметрів, пов'язаних з розетка, незалежних підсистеми протокол та комунікацій. Підтримуються наступні команди:

Ця функція є підмножиною IOCTL () як використовується в Berkeley розетки. Зокрема, немає команди еквівалентний FIOASYNC, а SIOCATMARK лише socket рівня команди, який підтримується.

Огляд CAsyncSocket |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CAsyncSocket::AsyncSelect, CAsyncSocket::Create, CAsyncSocket::GetSockOpt, CAsyncSocket::SetSockOpt

Index