CAsyncSocket::Close

віртуальний недійсними Close( );

Зауваження

Ця функція закриття сокет. Точніше, це релізи socket дескриптора, так що додаткові посилання на це не вдасться помилка WSAENOTSOCK. Якщо це останнє посилання на основні сокет, відкидаються пов'язаний іменування інформації та черзі даних. Socket об'єкт деструктор називає Закрити для вас.

Для CAsyncSocket, але не для CSocketсемантики близькі страждають від налаштувань socket SO_LINGER і SO_DONTLINGER. Докладніше, перегляньте член функції виклику GetSockOpt і Огляд Windows Sockets 2 і Windows розетки програмування міркувань в документації Win32 SDK.

Огляд CAsyncSocket |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CAsyncSocket::Accept, CAsyncSocket::CAsyncSocket, CAsyncSocket::IOCtl, CAsyncSocket::GetSockOpt, CAsyncSocket::SetSockOpt, CAsyncSocket::AsyncSelect

Index