CAsyncSocket::Attach

BOOL Вкласти ( РОЗЕТКУ hSocket, довгих lEvent = FD_READ | FD_WRITE | FD_OOB | FD_ACCEPT | FD_CONNECT | FD_CLOSE );

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо функція успішно.

Параметри

hSocket

Містить маркер до розетки.

lEvent

Бітова маска, яка задає комбінацію мережі події, в якому зацікавлені застосування.

Зауваження

Телефонуйте цієї функції-члена докласти об'єкта CAsyncSocket hSocket ручку. Маркер SOCKET зберігається в компонент даних об'єкта m_hSocket.

Огляд CAsyncSocket |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CAsyncSocket::Detach

Index